1/12

Księżniczka Mononoke (Mononoke Hime)

Powrót do: Księżniczka Mononoke (Mononoke Hime)
Poprzednie zdjęcie w: Księżniczka Mononoke (Mononoke Hime) Następne zdjęcie w: Księżniczka Mononoke (Mononoke Hime)

Ashitaka (Yoji Matsuda).